تاریخچۀ سیگار

1401/01/19

سیگار پیچ

مشهور است که گیاه تنباکویی که امروزه می‌شناسیم، از حدود 6هزار سال قبل از میلاد مسیح در آمریکای امروزی شروع به رشد کرده‌اند. اعتقاد بر این است که بومیان این منطقه چندهزار سال بعد از رشد این گیاه، شروع به استفاده از آن به طرق مختلف (از جمله دودکردن آن) کردند. از آن زمان، استفاده از تنباکو در قارۀ آمریکا رایج شد. مثلاً نقاشی‌ای از حدود 1400 سال قبل در آمریکا وجود دارد که مایاهای باستان را در حال دودکردن سیگار بازمی‌نمایاند.


کلمب:

آشنایی اروپاییان با تنباکو از طریق کریستف کلمب انجام گرفت. وقتی که کلمب به منطقۀ کارائیب امروزی رسید، برگ‌های خشک تنباکو را به‌عنوان هدیه دریافت کرد. بومیان آمریکا به اروپاییان تازه‌وارد یاد دادند که چطور سیگار بکشند. یکی از خدمۀ کلمب به نام رودریگو این عادت را به اروپا برد. همسایه‌های روریگو در اسپانیا هنگامی که دیدند از دهان و بینی او دود خارج می‌شود، چنان ترسیدند که این واقعه را به تفتیش عقاید محلی گزارش دادند! رودریگو به‌خاطر سیگارکشیدن 7 سال زندانی شد و زمانی که آزاد گشت، سیگارکشیدن در اسپانیا به عملی رایج بدل شده بود.


انتهای بسته‌شده (blunted ends):

سیگارکشیدن در آن دوران از طریق سیگارهای برگ با انتهای باز انجام می‌گرفت، به این صورت را برگ توتون را رُل کرده و به همان‌ شکل دود می‌کردند. بعد از مدتی، سبک جدیدی از سیگار باب شد که انتهای آن گردشده و بسته‌شده بود. این سیگارهای جدید را blunt نامیدند. تا امروز، معروف‌ترین سیگارهای برگ از جمله Coronas و Robustos هنوز هم دارای همین انتهای گرد و بسته هستند.


استنشاق آغاز می‌شود:

تولید سیگار مدرن و رُل‌شده، اولین بار در سال 1614 و در اسپانیا انجام گرفت. پادشاه فیلیپ سوم دستور داد که همۀ تنباکوهای کشت‌شده در سراسر کشور به منطقه‌ای مرکزی به نام سویل منتقل شوند. او امید داشت که با این تصمیم بتواند کنترلی بر قیمت و میزان عرضۀ تنباکو میان مردم به دست بیاورد. پس از این اقدام، سویل به مرکز تولید سیگار برگ جهان تبدیل شد. در همین دوران بود که فقرا و تهیدستان اسپانیا در خیابان، باقی‌ماندۀ سیگارهای برگ را از روی زمین جمع‌ کرده، آن‌ها را خرد می‌کردند و پس از پیچیدن لای برگه‌های روزنامه می‌کشیدند. همان طور که می‌دانید دود سیگار برگ را هنگام کشیدن به درون ریه منتقل نمی‌کنند، اما این تهیدستان برای استفادۀ حداکثری از تنباکو، شروع به استنشاق تنباکو و واردکردن دود آن به ریه کردند. این روش کشیدن سیگار کم‌کم در میان طبقۀ کارگر رواج یافت و پس از آن هم میان همگان فراگیر شد. به این ترتیب بود که سیگارهای مدرن و دست‌پیچ زاده شد!


سپیده‌دم کاغذسیگار:

پیجیدن تنباکو در کاغذ روزنامه مشکلات خودش را داشت و به‌خصوص وجود جوهرهای سُربی روی این کاغذها، طعم تنباکو را تغییر می‌داد. در همین زمان تجار اسپانیایی شروع به تولید کاغذ‌سیگارهایی نازک و چاپ‌نشده کردند و یک کارخانۀ کوچک در آلکونی که کاغذهایی مخصوص بسته‌بندی تولید می‌کرد، خط تولید کاغذهایی برای پیچیدن تنباکو را نیز به راه انداخت. این کاغذها کم‌کم کیفیت بهتری یافتند و حتی یک کارخانۀ رقیب نیز در آلکونی افتتاح شد که همین امر شرایط بهترشدن کیفیت کاغذهای تولیدشده را فراهم کرد. با گذشت زمان، کارخانه‌های متعددی در سراسر اروپا کاغذسیگار را نیز به محصولات خود اضافه کردند و امروزه برندهای مختلف با کیفیت‌های متفاوتی به تولید این کاغذها مشغول‌اند.


منبع

https://rollingsupreme.com/history-of-tobacco-hand-rolled-cigarettes-paper-sizes/

دیدگاه‌ها